Skip to content

Cart

Your cart is empty

Description With

In de jaren van de gouden eeuw waar in Nederland een leidende rol had in de wereld en vele rijkdomme verwierf, dan kan de benoeming naar een van vice-admiraals in die tijd niet uit blijven. Een leren armband heeft nog steeds een luxe uitstraling. Wat passend is voor de 17de eeuw, dat waren de hoogtij dagen van Nederland.

Witte de With werd geboren in 1599 en had nogal een vervelende jeugd. Doordat hij niet werd gedoopt onderging hij vele pesterijen tot dat hij besloot op elfjarige leeftijd zich alsnog te laten dopen. Om zo eindelijk van die pesterijen af te zijn. Dat was niet de enige tegenslag die hij te voortduren kreeg. De With had in die tijd verschillende baantjes als lijndraaier, knopenmaker, zijdewerker, wantsnijder, zeilmaker, touwslager en kleermaker. In geen van deze baantjes had echt succes dus besloot hij zijn carrière voort te zetten op zee als scheepsjongen met de De Gouden Leeuw van de beruchten Jan Pieterszoon Coen. 

Om vervolgens aangesteld te worden als vlaggenkapitein op het schip De Amsterdam. Dat schip zou een aanval moeten doen op de Spaanse zilvervloot. Dit zou een stragische belangrijke aanval zijn om zo de belangrijkste financiele ader voor de oorlog die Spanje in Europa voert door te snijden. Dit lukt De With en omgerekend is de buit 120 miljoen euro. 

Het maakt niet uit welke tegenslag je te verwerken krijgt zolang je uit eindelijk komt waar jezelf goed in bent. Hier geldt ook zonder zelfvertrouwen kom je er niet.